Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Ceník

 


 

Školné 

Česká školka

5990 Kč/ měsíc /7 - 19 hodin

3990  Kč/měsíc/ 7 - 13 hodin 

 

 

Částečná docházka

490 Kč/ den/ jednorázově                           

450 Kč/den/ 1 den v týdnu | 1800 Kč/měsíc               

400 Kč /den/ 2 dny v týdnu | 3200 Kč/měsíc             

350 Kč/ den/ 3 a 4 dny v týdnu | 4200 Kč a 5600 Kč/měsíc

Školné se platí dopředu na aktuální měsíc, nečerpané dny je možné si nahradit.

 

 


 

Anglická školka se slevou při přihlášení do konce školního roku 

2 dny AJ + 3 dny CZ třída              

Možnost docházky

1 den/týden                                    700 Kč/den     

2 dny/týden                                    650 Kč/den  

3 dny/týden                                    (od září 2019)

       

O září 2019 bude česká a anglická třída sloučena a výuka bude česko-anglická pro všechny děti :) 

Čeká nás tedy i malá změna ceníku, ale pilotní projekt bude částečně financován z fondu Evropské unie po dobu 1 roku. 


 

Sleva 

sourozenci                              20 % z měsíčního školného 1 z dětí    

nemoc delší 14 dní               15 % z měsíčního školného

Strava

oběd   65 Kč/den

 


 

Hlídání dětí

nepravidelné hlídání 185 Kč/hod.

dlouhodová spolupráce 155 Kč/hod. (min 8 hod. měsíčně)

minimálně 2 hodiny

cesta po Praze v ceně

 

Herna

Volné hry (s rodičem)                            50 Kč          

2 hodiny (bez rodiče)                            200 Kč

Každá další hodina                                100 Kč  

Celé dopo/odpo (do/od 13 hod.)         350/330 Kč

 

 


 

Vyzvedávání dětí

Vyzvednutí po Praze, odvoz                                                              

nepravidelné                           200 Kč

pravidelné                               150 Kč

 

Vyzvednutí po Praze - hlídání v herně

zaplacený kroužek                      150 Kč - ZDARMA

bez zaplaceného kroužku          150 Kč -  100 Kč/hod.

 

                                                           

 

Kroužky - přímo na stránce

!!! Hodinová sazba se platí za každou započatou hodinu !!!

 


 

Info k pravidelné docházce 

Od července 2016 bude každý školné pravidelné docházky se zvýhodněnou cenou (jeden den,dva dny,tři a čtyři dny/každý týden/měsíc) platit na následující měsíc dopředu, a to na začátku aktuálního měsíce (tak jak je to stanoveno od září loňského roku), termín je možné domluvit individuálně a dny s absencí možno nahradit!

Pokud je docházka 5 dní v týdnu, je automaticky za nejvýhodnější cenu 5990 Kč, kdy může být uplatněna pouze sleva na nemoc delší 14 dní (včetně), čítající 
15% z měsíčního školného, avšak po doložení lékařského potvrzení (po několika negativních zkušenostech už jen od lékaře). Pokud je absence dětí kratší či z jiného důvodu, školné se nevrací (platí se i v případě, že dítě nepřijde celý měsíc, a to za držení místa) a žádná sleva se neposkytuje!

Pokud už máte nastavený nejlevnější tarif 5990 Kč (300 Kč/den, 7 - 19 hod.) není možné kombinovat měsíce s docházkou podle počtu odchozených dní nebo nepravidelnou)

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Výlety

Naši partneři