Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Ceník

 


 

Školné 

 10450 Kč/ měsíc /7 - 19 hodin

 8650  Kč/měsíc/ 7 - 13 hodin 

 

 770 Kč/ den/ jednorázově     

 

 

Školné se platí dopředu na aktuální měsíc, nejpozději do 5. dne v měsíci.

                     

 

 

 

 

 

 

Částečná docházka

7 - 13 hodin

690 Kč/den/ 1 den v týdnu | 2760 Kč/měsíc               

600 Kč /den/ 2 dny v týdnu | 4800 Kč/měsíc             

515 Kč/ den/ 3 dny v týdnu | 6180 Kč  

515 Kč/ den/ 4 dny v týdnu | 8240 Kč    

 

 7 - 19 hodin

790 Kč/den/ 1 den v týdnu | 3160 Kč/měsíc               

700 Kč /den/ 2 dny v týdnu | 5600 Kč/měsíc             

615 Kč/ den/ 3 dny v týdnu | 7380 Kč  

615 Kč/ den/ 4 dny v týdnu | 9840 Kč  

 


 

 

 


 

 

Sleva 

sourozenci                              15 % z měsíčního školného 1 z dětí    

nemoc delší 14 dní               15 % z měsíčního školného

Strava

oběd   65 Kč/den

 


 

Hlídání dětí

nepravidelné hlídání 250 Kč/hod.

dlouhodová spolupráce 200 Kč/hod. (min 8 hod. měsíčně)

minimálně 2 hodiny

cesta po Praze v ceně

 

Herna

          

2 hodiny (bez rodiče)                            350 Kč

Každá další hodina                                150 Kč  

Celé dopo/odpo (do/od 13 hod.)         700/650 Kč

 

 


 

 

Vyzvedávání dětí

Vyzvednutí po Praze, odvoz                                                              

nepravidelné                           200 Kč

pravidelné                               190 Kč

 

Vyzvednutí po Praze - hlídání v herně

zaplacený kroužek                      190 Kč - ZDARMA

bez zaplaceného kroužku          190 Kč -  130 Kč/hod.

 

                                                           

 

Kroužky - přímo na stránce

 

 

!!! Hodinová sazba se platí za každou započatou hodinu !!!

 


 

Info k pravidelné docházce 

Od července 2016 se školné pravidelné docházky se zvýhodněnou cenou (jeden den,dva dny,tři a čtyři dny/každý týden/měsíc) platí na následující měsíc dopředu, a to na začátku aktuálního měsíce, termín je možné domluvit individuálně, nejpozději však do 10. dne v měsíci.

Pokud je docházka 5 dní v týdnu, je automaticky za nejvýhodnější cenu 8500 Kč, kdy může být uplatněna pouze sleva na nemoc delší 14 dní (včetně), čítající 
15% z měsíčního školného, avšak po doložení lékařského potvrzení. Pokud je absence dětí kratší či z jiného důvodu, školné se nevrací (platí se i v případě, že dítě nepřijde celý měsíc) a žádná sleva se neposkytuje!

Pokud už máte nastavený nejlevnější tarif, není možné (bez schválení) kombinovat měsíce s docházkou podle počtu odchozených dní nebo nepravidelnou)!

Ukončení docházky je možné jen písemně (mailem) s 1 měsíční výpovědní lhůtou. 

Nástup do Pantoflíčku znamená akceptaci výše zmíněného.

 

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Plavání

Naši partneři