Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Ceník

 


 

Školné 

 6600 Kč/ měsíc /7 - 19 hodin

 4800  Kč/měsíc/ 7 - 13 hodin 

 

 

Částečná docházka

540 Kč/ den/ jednorázově                           

500 Kč/den/ 1 den v týdnu | 2000 Kč/měsíc               

450 Kč /den/ 2 dny v týdnu | 3600 Kč/měsíc             

400 Kč/ den/ 3 a 4 dny v týdnu | 4800 Kč a 6400 Kč/měsíc

Školné se platí dopředu na aktuální měsíc.

 

 


 

Od září 2019 je naše školka česko-anglická. Intenzivní anglická výuka probíhá od pondělí do čtvrtka. 

Roční pilotní projekt je částečně financován z dotace, proto je cena tak nízká :). 


 

Sleva 

sourozenci                              20 % z měsíčního školného 1 z dětí    

nemoc delší 14 dní               15 % z měsíčního školného

Strava

oběd   65 Kč/den

 


 

Hlídání dětí

nepravidelné hlídání 185 Kč/hod.

dlouhodová spolupráce 155 Kč/hod. (min 8 hod. měsíčně)

minimálně 2 hodiny

cesta po Praze v ceně

 

Herna

Volné hry (s rodičem)                            50 Kč          

2 hodiny (bez rodiče)                            200 Kč

Každá další hodina                                100 Kč  

Celé dopo/odpo (do/od 13 hod.)         450/380 Kč

 

 


 

Vyzvedávání dětí

Vyzvednutí po Praze, odvoz                                                              

nepravidelné                           200 Kč

pravidelné                               150 Kč

 

Vyzvednutí po Praze - hlídání v herně

zaplacený kroužek                      150 Kč - ZDARMA

bez zaplaceného kroužku          150 Kč -  100 Kč/hod.

 

                                                           

 

Kroužky - přímo na stránce

 

 

!!! Hodinová sazba se platí za každou započatou hodinu !!!

 


 

Info k pravidelné docházce 

Od července 2016 bude každý školné pravidelné docházky se zvýhodněnou cenou (jeden den,dva dny,tři a čtyři dny/každý týden/měsíc) platit na následující měsíc dopředu, a to na začátku aktuálního měsíce, termín je možné domluvit individuálně, nejpozději však do 15. dne v měsíci a dny absence, pokud jde o nemoc nahradit!

Pokud je docházka 5 dní v týdnu, je automaticky za nejvýhodnější cenu 6600 Kč, kdy může být uplatněna pouze sleva na nemoc delší 14 dní (včetně), čítající 
15% z měsíčního školného, avšak po doložení lékařského potvrzení (po několika negativních zkušenostech už jen od lékaře). Pokud je absence dětí kratší či z jiného důvodu, školné se nevrací (platí se i v případě, že dítě nepřijde celý měsíc) a žádná sleva se neposkytuje!

Pokud už máte nastavený nejlevnější tarif 6600 Kč (330 Kč/den, 7 - 19 hod.) není možné kombinovat měsíce s docházkou podle počtu odchozených dní nebo nepravidelnou)

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Pantoflíčkovy recyklohrátky

Naši partneři