Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Náš den a týden

 


 

Náš den

7:00 školka se otevírá

7:00 - 8.30 volné hry

8.30 děti ukončují volnou hru a v komunitním kruhu si povídáme, s čím nebo s kým jsme si hráli, co budeme dnes dělat, co je za den, jaké je venku počasí, vyprávění dětí, co zažily a co mají na srdci, opakujeme a učíme se nové básničky

8:50 po ranním kruhu cvičíme a hrajeme pohybovou hru

9:00 svačina

9:20 řízená činnost, která vychází z jednotlivých bloků a témat, která zrovna probíráme 

10:15 po ukončení řízené činnosti následuje pobyt venku, který je přizpůsoben počasí a rozptylovým podmínkám. Většinou využíváme zahrady, která se dá použít v každém ročním období, někdy jdeme na vycházku

11.45 - 12.30 oběd

12.30 – 13:00 odchod dětí po obědě

12.30 – 13:00 převlékání, četba knihy na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudby apod. 

13:00 - 14.30 odpočinek

14:30 – 14:50 pozvolné vstávání, úklid lůžkovin, hygiena

14.50 odpolední svačina

15:00 - 19.00 odpolední činnosti, volné hry, zájmové kroužky, odchod domů

19:00 školka se zavírá

 

Po celý den děti dodržují pitný režim z vlastních lahví, které se jim pravidelně doplňují.

 

Aktuální téma

 

 

Aktuální téma:

Rodina a domov - lidé, které mám rád, místo, kde je mi dobře - říjen

Hlavní cíl: Uvědomit si, že rodina nám poskytuje bezpečí a předává základní hodnoty

Dílčí cíle:

 • uvědomovat si, v jakém sociálním prostředí dítě žije
 • znát funkci rodiny, vztahy mezi jejími členy
 • vědět, co jednotliví členové rodiny dělají
 • uvědomění si jedinečnosti každé rodiny
 • rozvoj povědomí o mezilidských vztazích a morálních hodnotách
 • ochrana soukromí a bezpečí, umět říct „ne“ – prevence nebezpečných a nepříjemných situací doma a v mateřské škole

Očekávaný výstup:

 • uplatňuje základní společenská pravidla ve styku s dospělými i dětmi

Vzdělávací nabídka:

 • činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, ve kterém dítě žije, rozhovory, diskuse – Dítě a ten druhý
 • činnosti, kdy si dítě uvědomuje rozdělení rolí v rodině a jedinečnost každé rodiny – Dítě a svět
 • pohybové a hravé činnosti, podporující kladné mezilidské vztahy a vlastnosti – Dítě a jeho tělo
 • činnosti umožňující dětem posoudit, co je dobré a správné a co není, umět odlišit dobro a zlo – Dítě a svět
 • situační scénky –„co bys dělal, kdyby…, co můžeš dělat, když…“ – Dítě a jeho psychika
 • příběhy s poučením – i bajky – Dítě a jeho psychika
 • hry prohlubující povědomí dětí o pracovních činnostech a zaměstnáních – Dítě a svět

 

Náš den

PONDĚLÍ

Komunitní kruh

Co delali o vikendu a vyjmenujte si cleny rodiny

Pocasi, dny atd

 

"Dobrý den, milé děti. Odběhlo jsem si z oblohy, abych si s vámi chvilku povídalo. Už mi tam nahoře bylo nějak smutno. Každý den chodím po obloze a rozhlížím se kolem sebe. Svítím na celý svět a svými paprsky všechno zahřívám. Zahřívám louky, lesy, kytičky. Zahřívám pole, cesty i domečky. Kdopak v těch domech vlastně bydlí?“ (Děti pomáhají vyprávět.) „Ano, je to tak. Bydlí v nich lidé. Bydlí v nich lidské rodiny. Víte, kdo rodinu tvoří? Víte, kdo do rodiny patří?“

- slunicko na konci rekne "každý člen rodiny je důležitý,

každý z vas má v rodině své nezastupitelné místo"  

Rozcvicka: 

Vemte si krouzky a stujte na nich

Deti bezi na miste, ruzna intentita, dupo,skaci jako ptacek, placaji do krouzku atd

pohybově ztvárňujeme říkanku- na krouzku a prehanet pohyb aby se protahly        

Co ta očka vidí,                       (rozhlížíme se kolem sebe, ruku máme nad obočím) 

vidí, vidí lidi.                            (vzájemně na sebe ukazujeme) 

Tátu, mámu, holčičku,              (počítáme na jedné ruce)

kluka, dědu, babičku.               (počítáme na druhé ruce) 

Spolu bydlí v domečku            (obejmeme svoje tělo a otocime se na miste) 

na zeleném kopečku.               („kreslíme kopeček“ z drepu do stoje a zase zpet)

Po svacine se ulozi na koberec a přečte se pohadka 

 

Motivace: jen přečíst

Rozhlédni se tu a tam,

uvidíš, že nejsi sám.

Všude je tvůj velký svět,

pojď si o něm vyprávět.

 

Povíme si pohádku,

třeba o tom kuřátku (káčátku, koťátku, mláďátku, děťátku apod.).

Nakreslíme sluníčko,

trávu, kytky, jablíčko. 

 

Jsme tu všichni kamarádi

a máme se všichni rádi.

Prevypravet pribeh deti vlastnimi slovy

Ponauceni

 

 

Pohádka o neposlušném zajíčkovi

 Byl – nebyl jeden les. A jak takový les vypadá? Plno stromů, mohutných i maličkých, a žije tu plno zvířátek. Pod třemi borovicemi bydlí rodinka pana srnce – maminka srna a koloušek Bořek, u jedlí mají pelíšek mrňavá selátka s maminkou i tatínkem Karlem, který je pečlivě hlídá a nikoho k nim nepouští. V celém lese je plno takových pelíšků, doupat a nor. Ale v nejkrásnějším koutě lesa, blízko šípkového keře na palouku, kde je nádherná zelená tráva má pelíšek zaječí rodinka. Bydlí tu zaječí maminka Aninka, ušatý tatínek Matěj a jejich zaječí dvojčata Šimon a Adélka. Maminka i tatínek na ně dávají velký pozor, protože uhlídat takové dva zlobily dá velkou práci a starost. Ale Šimon a Adélka často maminku neposlouchají a její poučování jim dlouhými oušky jen prolítne. Jednou maminka potřebovala nutně donést cosi mamince od srnců a nakazovala Adélce a Šimonovi: „Jdu k paní srně, musím jí donést nový košík na trávu. Tatínek není doma, tak tu hezky počkejte a hrajte si. Ven nechoďte, dneska tu chodí lovci a mohlo by se vám něco stát. Slibujete mi, že budete doma? Přinesu vám nějakou dobrůtku.“ Šimon a Adélka kývali hlavičkami, že budou hodní a nikam nepůjdou.

Maminka odešla. Zajíčci si chvíli hráli, ale za chvíli je hračky omrzely a začali koukat z oken, Šimon vykukoval ze dveří a začal lákat Adélku před pelíšek. Adélka říkala, že maminka jim zakázala chodit ven, ale kdepak Šimon – hupky, dupky a byl venku. Tam bylo věcí k vidění. Šípkový keř se červenal šípky, travička se vlnila ve větru a byla tak měkká. Tam se koulely kotrmelce! Zajíček byl zaujat hrou, že si ani nevšiml, že se při skotačení dostal do části lesa, kterou nezná.

Tady už nebyl šípkový keř, ani travička, ani tu nehřálo sluníčko. Zajíčkovi nad hlavou hučely vysoké stromy a přes jejich koruny nepronikl ani paprsek sluníčka. Zajíček se začal ustrašeně rozhlížet okolo a za chvíli uplakaným hláskem volal maminku. Ta se mezitím vrátila domů, kde našla uplakanou zaječí holčičku. Adélka se mamince s pláčem svěřovala, že Šimon skotačil před pelíškem, ale teď nikde není. Maminka se moc lekla a začala tedy zajíčka hledat. Hledal i tatínek, který se vrátil domů. Přiběhl i pan srnec, od jedlí s velkým funěním přišel pan Karel a s ním i pan ježek, tetka liška a přilétla celá rodinka vran a všichni se radili jak rychle najít zajíčka, vždyť za chvíli bude noc a to na takového malého neposluchu v lese číhá spousta nebezpečí.

Mezitím zajíček ustrašeně pobíhal mezi stromy, slyšel podivné kroky, hlasy lidí, okolo něj proběhl divoký králík s celou rodinou, nad hlavičkou mu prolétla ukřičená sojka. Náhle zajíček uslyšel velkou ránu a zadní nožička ho rozbolela, nevěděl co se děje. Schoulil se pod kmen velikého stromu a tiše plakal, po chvíli uslyšel veliké funění s dupání. Zajíček strachy ani nedýchal, šramot se blížil a k jeho úkrytu se blížil veliký stín. Zajíček zavřel oči, ale najednou uslyšel nad sebou radostné volání: „Honem, rychle, tady je.“ Byl to strýček Karel, který s ostatními zvířátky hledal zajíčka. Přiběhl tatínek zajíc, strýček srnec i teta liška. Všichni byli rádi, že zajíčka našli. Ten z radosti zapomněl i na poraněnou nožičku, kterou mu postřelil lovec. Tatínek ho odnesl domů, maminka nožičku ošetřila.

Když se zajíček druhý den probudil, maminka i tatínek mu pořádně domluvili, že poslouchat se musí a jak by byl tatínek, maminka, Adélka a všichni strýčkové a tety z lesa smutní kdyby ho lovec zastřelil. A zajíček, ten slíbil, že bude opravdu poslouchat a nebude utíkat z domova

ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK

komunitní kruh:

počasí, den v týdnu, měsíc, roční období

zopakování básničky a členů rodiny, vazby v rodině, funkce rodiny

rozcvička:

rozběhání, protažení viz pondělí, honička, tancování, napodobování

řízená činnost: 

pracovní činnost - kaštanková rodina - tvoříme mamku/taťku z kaštanů - úterý

výtvarná činnost - kresba pastelkami - středa

pohybová činnost - vnímání hudby a ztvárnění výrazovým tancem a pohybem

pobyt venku:

procházka

zahrada

 

 

PÁTEK

EKOLOGIE, ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

komunitní kruh:

počasí, třídění baterií, plány na víkend

rozcvička: zahřátí protažení

řízená činnost: 

pohybová činnost - opičí baterková dráha (soutěžení družstev v přenášení baterií do recyklační nádoby)

pobyt venku:

 práce a zahradě - příprava záhonu na zimu

 

 

 


 

 


 

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Narozeninové oslavy

Naši partneři