Telefon: +420 731 379 482

Email: info@pantoflicek.net

Náš den

 


 

Náš den

8:00 -  8:15  přivítání (počasí, program dne, opakování básniček a písniček, opakování slovní zásoby podle obrázkových karet, atd.)

8:15 - 9:00 začíná řízený program: během dopoledne se vystřídají všechny druhy řízeným činností (výtvarná, hudební, tělovýchovná, pracovní), které jsou tématicky zaměřeny na probírané téma podle wow! materiálů a rozšířené o další činnosti (dramatická, četba, rozumová, mechanická, fráze spojené s běžným denním režimem) 

9:00 svačina

9: 30 -  9:45 volné hry s lektorem

9:45 - 10:30 pokračování řízeného programu

10:30 po ukončení řízené činnosti následuje pobyt venku, který je přizpůsoben počasí a rozptylovým podmínkám. Většinou využíváme zahrady, která se dá použít v každém ročním období, někdy jdeme na vycházku

11.45 - 12.30 společný oběd

12.30 – 13:00 odchod dětí po obědě

12.30 – 13:00 převlékání, četba knihy na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudby apod. 

13:00 - 14:30 odpočinek

14:30 - 15:30 převlékání, svačina, volné hry s lektorem, rozloučení

 

Důležité odkazy

Rychlé kontakty

Telefon:+420 731 379 482
Email: info@pantoflicek.net
Web: www.pantoflicek.net

Adresa školky
Beranových 65
Praha Letňany
199 00

Z naší galerie

Plavání

Naši partneři